இந்த தளத்தில் நான் பார்த்த, ரசித்த திரைப் படங்களை பற்றி எழுதுகிறேன். இது நிச்சியம் நிறை குறைகளை கூறும் வழக்கமான பதிவாக இருக்காது. இருக்காமல் இருக்க முயற்சி செய்வேன்.

நாளை என்ன ஆகும்!!!!!! எண்ணி வாழ மாட்டோம்............. காலம் பூரா கவலை கிடையாதே..... நாங்க போற பாத எதுவும் முடியாதே!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *